fbpx
Reglement 2019-02-07T11:45:17+00:00

BIJ INSCHRIJVING VERKLAART DE DEELNEMER ZICH AKKOORD MET DIT REGLEMENT

 • Een deelnamebewijs is pas definitief geldig indien het (volledig) verschuldigde bedrag aan inschrijfgeld is voldaan.
 • Inschrijving verplicht tot betaling.
 • Deelname is geheel op eigen risico.
 • Deelname aan de tijdsregistratietrajecten is uiteraard ook op eigen risico. Deze trajecten worden zo goed mogelijk beveiligd maar zijn niet autovrij en de normale verkeersregels zijn van toepassing.
 • We werken tijdens de Classico Giro Utrecht samen met fotografen die een sfeerimpressie maken van het evenement. Deze foto’s worden gebruikt voor de website van het evenement, Facebook, Instagram en Twitter. Door je in te schrijven ga je akkoord met het gebruik van deze foto’s op de hiervoor beschreven media. Volgens de geldende AVG-bepalingen kun je ons verzoeken een foto offline te halen. Gebruik hiervoor het contactformulier op deze website.
 • Na inschrijving bestaat er geen mogelijkheid meer tot restitutie van het inschrijfgeld.
 • Mocht het evenement vanwege externe omstandigheden, zoals extreme weersomstandigheden of het overlijden van iemand van het Koninklijk Huis, niet plaats kunnen vinden, dan zal er geen restitutie van het inschrijfgeld zijn. De organisatie beslist over het aflasten van het evenement.
 • Bij de vrije toertochten van 35, 75, 110 en 150 km zijn alle verkeersregels van toepassing en deze dienen te worden gerespecteerd. De politie zal strafrechtelijk handhaven op verkeersgevaarlijk gedrag en daartoe controles uitvoeren.
 • Bij de pelotonstocht van 110 km dient u zich te houden aan de instructies van de voorrijders, de achterrijders en de begeleidende instanties. Deelnemers aan de pelotonstocht realiseren zich dat de kans op ongelukken van het rijden in een grote groep fietsers aanwezig is. Voor de ongelukken die hierdoor ontstaan is de organisatie niet aansprakelijk. Deelnemers respecteren overige weggebruikers, natuur en milieu.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor de pelotonstocht bij onvoldoende deelname te annuleren. De peildatum is 1 april en het minimumaantal deelnemers is 200. In het geval dat de pelotonstocht geen doorgang zal vinden, worden de deelnemers automatisch omgeboekt naar de vrije toertocht van 110 km.
 • Deelname aan de tocht en toegang tot de verzorgingsposten is alleen mogelijk voor geregistreerde deelnemers. Zij zijn verplicht het stuurbordje te dragen.
 • Deelnamebewijzen zijn strikt persoonlijk en mogen niet overgedragen worden aan derden.
 • De persoonlijke gegevens op het deelnamebewijs worden onder geen enkel beding gewijzigd door de organisatie.
 • Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers. Het gebruik van volgauto’s is verboden. De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer.
 • Met het accepteren van het stuurbordje verklaren deelnemers dat zij voor het volbrengen van de tocht voldoende gezond zijn en dat zij beschikken over een deugdelijke fiets.
 • Deelnemers geven middels hun inschrijving toestemming voor gebruik van gegevens door de sponsoren van de Classico Giro Utrecht voor promotiedoeleinden van publieksevenementen van de organisatie (Central Events) en voor promotiedoeleinden van sponsoren. Meer informatie in ons privacy statement.
 • Deelnemers geven middel hun inschrijving toestemming voor publicatie van naam indien er klassementen worden opgemaakt zoals voor het tijdritelement in de vrije toertochten. Tevens stemmen zij toe in de publicatie van foto’s waarop zij worden afgebeeld.
 • Deelnemers die zich zowel voor de Classico Giro Utrecht inschrijven als voor Tour d’Utrecht geven bij inschrijving toestemming dat hun gegevens worden doorgestuurd naar Tour d’Utrecht.
 • Bij deelname op een racefiets is het dragen van een helm verplicht op alle afstanden.
 • Het karakter van het evenement is geen wedstrijd, maar een toeristische prestatietocht.
 • De deelnemers dienen zich te gedragen als alle andere weggebruikers en nemen geen uitzonderingspositie in.
 • Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de politie en de organisatie opvolgen. Deelnemers kunnen bij ongeoorloofd gedrag, het zich niet houden aan de verkeersregels en bij het niet opvolgen van aanwijzingen van de politie en organisatie van verdere deelname worden uitgesloten. Ter plekke zal het stuurbordje worden ingenomen. Deze deelnemers zijn tevens uitgesloten van deelname aan andere tochten van de organisatie in de toekomst.