Reglement 2018-05-15T12:30:55+00:00

REGLEMENT

 

BIJ INSCHRIJVING VERKLAART DE DEELNEMER ZICH AKKOORD MET HET HIERONDER STAANDE REGLEMENT:
 • Een deelnamebewijs is pas definitief geldig indien het (volledig) verschuldigde bedrag aan inschrijfgeld is voldaan. Inschrijving verplicht tot betaling.
 • Deelname is geheel op eigen risico.
 • Na inschrijvng bestaat er geen mogelijkheid meer tot restitutie van het inschrijfgeld.
 • Mocht het evenement vanwege externe omstandigheden, zoals extreme weersomstandigheden of het overlijden van iemand van het Koninklijk Huis, niet plaats kunnen vinden, dan zal er geen restitutie van het inschrijfgeld zijn. De organisatie beslist over het aflasten van het evenement.
 • Bij de vrije toertochten van 35, 75, 110 en 150 km zijn alle verkeersregels van toepassing en dienen te worden gerespecteerd. De politie zal strafrechtelijk handhaven op verkeersgevaarlijk gedrag en daartoe controles uitvoeren. Bij de pelotonstocht van 110 km dient u zich te houden aan de instructies van de voorrijders, de achterrijders en de begeleidende instanties. Deelnemers aan de pelotonstocht realiseren zich dat de kans op ongelukken van het rijden in een grote groep fietsers aanwezig is. Voor de ongelukken die hierdoor ontstaan is de organisatie niet aansprakelijk. Deelnemers respecteren overige weggebruikers, natuur en milieu.
 • Deelname aan de tocht en toegang tot de verzorgingsposten is alleen mogelijk voor geregistreerde deelnemers.
 • Zij zijn verplicht het stuurbordje te dragen.
 • Deelnamebewijzen zijn strikt persoonlijk en mogen niet overgedragen worden aan derden.
 • De persoonlijke gegevens op het deelnamebewijs worden onder geen enkel beding gewijzigd door de organisatie.
 • Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers. Het gebruik van volgauto’s is verboden. De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer.
 • Met het accepteren van het stuurbordje verklaren deelnemers dat zij voor het volbrengen van de tocht voldoende gezond zijn en dat zij beschikken over een deugdelijke fiets.
 • Deelnemers geven middels hun inschrijving toestemming voor gebruik van gegevens door de sponsoren van de Classico Giro Utrecht voor promotiedoeleinden van publieksevenementen van de organisatie (zijnde VeloTours en Central Events) en voor promotiedoeleinden van sponsoren.
 • Deelnemers geven middel hun inschrijving toestemming voor publicatie van naam indien er klassementen worden opgemaakt zoals voor het tijdritelement in de vrije toertochten. Tevens stemmen zij toe in de publicatie van foto’s waarop zij worden afgebeeld.
 • Deelnemers die zich zowel voor de Classico Giro Utrecht inschrijven als voor Tour d’Utrecht geven bij inschrijving toestemming dat hun gegevens worden doorgestuurd naar Tour d’Utrecht.
 • Bij deelname op een racefiets is het dragen van een helm verplicht op alle afstanden.
 • Het karakter van het evenement is geen wedstrijd, maar een toeristische prestatietocht.
 • De deelnemers dienen zich te gedragen als alle andere weggebruikers en nemen geen uitzonderingspositie in.
 • Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de politie en de organisatie opvolgen. Deelnemers kunnen bij ongeoorloofd gedrag, het zich niet houden aan de verkeersregels en bij het niet opvolgen van aanwijzingen van de politie en organisatie van verdere deelname worden uitgesloten. Ter plekke zal het stuurbordje worden ingenomen. Deze deelnemers zijn tevens uitgesloten van deelname aan andere tochten van de organisatie in de toekomst.