BIJ INSCHRIJVING VERKLAART DE DEELNEMER ZICH AKKOORD MET DIT REGLEMENT

 • Een deelnamebewijs is pas definitief geldig indien het (volledig) verschuldigde bedrag aan inschrijfgeld is voldaan.
 • Inschrijving verplicht tot betaling.
 • Deelname is geheel op eigen risico.
 • We werken tijdens de Classico Giro Utrecht samen met fotografen die een sfeerimpressie maken van het evenement. Deze foto’s worden gebruikt voor de website van het evenement, Facebook, Instagram en Twitter. Door je in te schrijven ga je akkoord met het gebruik van deze foto’s op de hiervoor beschreven media. Volgens de geldende AVG-bepalingen kun je ons verzoeken een foto offline te halen. Gebruik hiervoor het contactformulier op deze website.
 • Na inschrijving bestaat er geen mogelijkheid meer tot restitutie van het inschrijfgeld.
 • Mocht het evenement door externe omstandigheden of overmacht, zoals extreme weersomstandigheden, epidemieën of het overlijden van iemand van het Koninklijk Huis, niet plaats kunnen vinden, dan zal er geen restitutie plaatsvinden van het inschrijfgeld. De organisatie beslist over het aflassen van het evenement.
 • Bij de vrije toertochten van 75, 110 en 150 km zijn alle verkeersregels van toepassing en deze dienen te worden gerespecteerd. De politie zal strafrechtelijk handhaven op verkeersgevaarlijk gedrag en daartoe controles uitvoeren.
 • Bij de pelotonstocht van 110 km dient u zich te houden aan de instructies van de voorrijders, de achterrijders en de begeleidende instanties. Deelnemers aan de pelotonstocht realiseren zich dat de kans op ongelukken van het rijden in een grote groep fietsers aanwezig is. Voor de ongelukken die hierdoor ontstaan is de organisatie niet aansprakelijk. Deelnemers respecteren overige weggebruikers, natuur en milieu.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor de pelotonstocht bij onvoldoende deelname te annuleren. De peildatum is 1 april en het minimumaantal deelnemers is 200. In het geval dat de pelotonstocht geen doorgang zal vinden, worden de deelnemers automatisch omgeboekt naar de vrije toertocht van 150 km.
 • Deelname aan de tocht en toegang tot de verzorgingsposten is alleen mogelijk voor geregistreerde deelnemers. Zij zijn verplicht het stuurbordje te dragen.
 • De persoonlijke gegevens op het deelnamebewijs worden onder geen enkel beding gewijzigd door de organisatie.
 • Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers. Het gebruik van volgauto’s is verboden. De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer.
 • Met het accepteren van het stuurbordje verklaren deelnemers dat zij voor het volbrengen van de tocht voldoende gezond zijn en dat zij beschikken over een deugdelijke fiets.
 • Deelnemers geven middels hun inschrijving toestemming voor gebruik van gegevens door de sponsoren van de Classico Giro Utrecht voor promotiedoeleinden van publieksevenementen van de organisatie (Central Events) en voor promotiedoeleinden van sponsoren. Meer informatie in ons privacy statement.
 • Deelnemers geven middel hun inschrijving toestemming voor publicatie van naam indien er klassementen worden opgemaakt zoals voor het tijdritelement in de vrije toertochten. Tevens stemmen zij toe in de publicatie van foto’s waarop zij worden afgebeeld.
 • Deelnemers die zich zowel voor de Classico Giro Utrecht inschrijven als voor Tour d’Utrecht geven bij inschrijving toestemming dat hun gegevens worden doorgestuurd naar Tour d’Utrecht.
 • Bij deelname op een racefiets is het dragen van een helm verplicht op alle afstanden.
 • Het karakter van het evenement is geen wedstrijd, maar een toeristische prestatietocht.
 • De deelnemers dienen zich te gedragen als alle andere weggebruikers en nemen geen uitzonderingspositie in.
 • Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de politie en de organisatie opvolgen. Deelnemers kunnen bij ongeoorloofd gedrag, het zich niet houden aan de verkeersregels en bij het niet opvolgen van aanwijzingen van de politie en organisatie van verdere deelname worden uitgesloten. Ter plekke zal het stuurbordje worden ingenomen. Deze deelnemers zijn tevens uitgesloten van deelname aan andere tochten van de organisatie in de toekomst.

VOORWAARDEN ANNULERINGSVERZEKERING CLASSICO GIRO UTRECHT

1. Wanneer bent u verzekerd?
U bent verzekerd voor annuleringskosten vanaf het moment dat u deze dekking heeft gesloten tot het moment dat het evenement begint. U kunt deze dekking afsluiten tot en met 7 dagen na de datum van uw inschrijving.

2 Voor welk bedrag bent u verzekerd?
Verzekerd is het reserveringsbedrag inclusief toeslagen die u heeft (aan)betaald.

3 In welke gevallen bent u verzekerd?
U bent verzekerd voor annuleringskosten in de volgende gevallen:
U, een familielid in de eerste of tweede graad of een huisgenoot overlijdt, wordt ernstig ziek of raakt ernstig gewond door een ongeval.
– Een familielid in de derde graad overlijdt.
– U of uw partner wordt zwanger en dit heeft directe gevolgen voor uw reservering.
– U, een huisgenoot of uw inwonend kind moet een medisch noodzakelijke ingreep ondergaan.
– Uw ouder(s) of kind(eren) heeft (hebben) onverwacht dringend zorg nodig, die u alleen zelf kunt geven.
– Uw fiets waarmee u de tour zou maken raakt defect of wordt gestolen en kan niet op tijd worden vervangen of gerepareerd.
– U of een andere verzekerde moet thuis aanwezig zijn vanwege materiële schade aan een eigendom, huurwoning of het bedrijf waar u of de medeverzekerde werkt.
– U als gevolg van een medisch aantoonbaar lichamelijk letsel, ontstaan in de termijn tussen boeken van het evenement en aanvang, niet kan deelnemen aan de geplande sport: Een en ander dient te worden aangetoond door middel van een medische verklaring.

Voor al deze gebeurtenissen geldt dat ze onvoorzien zijn, onverwacht moeten optreden en tijdens de looptijd van deze dekking gebeuren.

4 Wat krijgt u vergoed?
Wij vergoeden de annuleringskosten tot maximaal de reserveringssom inclusief de toeslagen die u heeft (aan)betaald.