Tijdens de Classico Giro Utrecht gaan we over de voormalige landingsbaan van Vliegbasis Soesterberg fietsen!

Ieder jaar wordt de hoofdlandingsbaan van de voormalige militaire Vliegbasis Soesterberg gesloten tijdens het broedseizoen van de veldleeuwerik. De vogel staat namelijk op de rode lijst van broedvogels in Nederland omdat de aantallen de laatste jaren enorm zijn afgenomen. Uitgerekend op Park Vliegbasis Soesterberg broeden ieder jaar ruim 200 paren van deze vogelsoort. Dat is hier in Nederland een uitzonderlijk hoge dichtheid en daarom heeft het Utrechts Landschap besloten de landingsbaan af te sluiten voor bezoekers, wandelaars en fietsers. Een goede zaak wat ons betreft!

Om deze reden hebben we slechts een enkele keer over de landingsbaan van Vliegbasis Soesterberg kunnen fietsen tijdens de Classico Giro Utrecht. Dit jaar vindt de toertocht echter ná het broedseizoen plaats en hebben we de kans om er eindelijk weer eens eroverheen te fietsen. Die kans pakken wij als organisatie natuurlijk met beide handen aan!